سمانه بختیار

سمانه بختیار

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

۱۱۳۹ارتباط ۸مهارت
اصفهان | اصفهان
مترجم و تحلیل گر
آهن اینفو
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
interchange و workshop
پژوهش نگار اندیشه
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مترجم و تحلیل گر
آهن اینفو
www.ahaninfo.com
۱۳۹۶ اکنون
مترجم و تحلیل گر
شرکت مرکز آهن
www.markazeahan.com
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مترجم و بازاریاب مجازی
نشریه ستاره روز
www.setarehrooz.ir
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدیریت سایت
ستاره روز
www.setarehrooz.com
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدیریت سایت
کاشت موی ابروان
www.abroo1.com
۱۳۹۲ اکنون
Academic Associate
تدریس خصوصی
تدریس خصوصی و ترجمه ی انواع متون عمومی و تخصصی از فارسی ب انگلیسی و انگلیسی ب فارسی
۱۳۹۲ اکنون
مترجم
دارالترجمه رسمی شماره ۹ اصفهان
ترجمه کلیه متون تخصصی و فوق تخصصی (پروژه، پایان نامه و...) با کیفیت عالی پذیرفته می شود.
پروژه‌ها
مقالات ISI
ترجمه ی این مقالات با بالا ترین کیفیت برای دانشجویان و اساتید
مهارت ها
| ۶۲۹نفر
مسلم نوریمیثم سلیمانیارین میریامید میریهومن ناصری فر
| ۶۱۱نفر
مسلم نوریارین میریامید میریعلی آقایاریبهروز ترکی
| ۶۰۱نفر
مسلم نوریارین میریامید میریهومن ناصری فرعلی آقایاری
| ۵۹۸نفر
مسلم نوریارین میریامید میریعلی آقایاریبهروز ترکی
| ۵۸۶نفر
مسلم نوریارین میریامید میریحمزه دهنویعلی آقایاری
| ۵۶۴نفر
مسلم نوریارین میریامید میریحمزه دهنویعلی آقایاری
| ۳۷۷نفر
مسلم نوریارین میریامید میریحمزه دهنویعلی آقایاری
| ۶۹نفر
مسلم نوریارین میریامید میریحسین قربانیهومن ناصری فر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
interchange & workshop
توضیحات
در برگردان فارسی به انگلیسی نیز مهارت دارم.