سمانه بختیار

سمانه بختیار

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

۱۱۱۰ارتباط ۸مهارت
اصفهان | اصفهان
مترجم و تحلیل گر
آهن اینفو
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اصفهان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
interchange و workshop
پژوهش نگار اندیشه
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مترجم و تحلیل گر
آهن اینفو
www.ahaninfo.com
۱۳۹۶ اکنون
مترجم و تحلیل گر
شرکت مرکز آهن
www.markazeahan.com
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مترجم و بازاریاب مجازی
نشریه ستاره روز
www.setarehrooz.ir
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدیریت سایت
ستاره روز
www.setarehrooz.com
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدیریت سایت
کاشت موی ابروان
www.abroo1.com
۱۳۹۲ اکنون
Academic Associate
تدریس خصوصی
تدریس خصوصی و ترجمه ی انواع متون عمومی و تخصصی از فارسی ب انگلیسی و انگلیسی ب فارسی
۱۳۹۲ اکنون
مترجم
دارالترجمه رسمی شماره ۹ اصفهان
ترجمه کلیه متون تخصصی و فوق تخصصی (پروژه، پایان نامه و...) با کیفیت عالی پذیرفته می شود.
پروژه‌ها
مقالات ISI
ترجمه ی این مقالات با بالا ترین کیفیت برای دانشجویان و اساتید
مهارت ها
| ۶۵۲نفر
مهدی کردلوآرمان خالدیوحید چهارمحالسید عقیل ابراهیمی کهنگیسید مجتبی موسوی
| ۶۳۱نفر
مهدی کردلوآرمان خالدیسید عقیل ابراهیمی کهنگیسید مجتبی موسویعلیرضا پورمهدی
| ۶۲۲نفر
مهدی کردلوآرمان خالدیسید عقیل ابراهیمی کهنگیسید مجتبی موسویعلیرضا پورمهدی
| ۶۲۰نفر
مهدی کردلوآرمان خالدیسید عقیل ابراهیمی کهنگیسید مجتبی موسویعلیرضا پورمهدی
| ۶۰۵نفر
آرمان خالدیسید عقیل ابراهیمی کهنگیسید مجتبی موسویعلیرضا پورمهدیغلامرضا جعفری
| ۵۸۵نفر
مهدی کردلوآرمان خالدیسید عقیل ابراهیمی کهنگیسید مجتبی موسویعلیرضا پورمهدی
| ۳۹۹نفر
مهدی کردلوآرمان خالدیسید عقیل ابراهیمی کهنگیسید مجتبی موسویعلیرضا پورمهدی
| ۹۵نفر
مهدی کردلوآرمان خالدیسید عقیل ابراهیمی کهنگیسید مجتبی موسویعلیرضا پورمهدی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
interchange & workshop
توضیحات
در برگردان فارسی به انگلیسی نیز مهارت دارم.