ادیب امینی

ادیب امینی

کارشناسی ارشد مهندسی سازه های دریایی و سواحل و بنادر

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
مدرس
موسسه زبان
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند
تحصیلات
دانشگاه صنعتی سهند
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد مهندسی سازه های دریایی و سواحل و بنادر
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
مدرک زبان انگلیسی
موسسه آریا
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مدرس
موسسه زبان
مدرس زبان انگلیسی و فرانسه
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
ایتالیایی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دوره ی حسابدرای
توضیحات