مرتضی بصیرنیا

مرتضی بصیرنیا

کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی

۹ارتباط ۳مهارت
کرمان | کرمان
مدرس
دانشگاه فنی و حرفه ای چمران
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مدرس
دانشگاه فنی و حرفه ای چمران
حق التدریس
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناس تعیین خسارت
بیمه ملت
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
مدیر فروش
نمایندگی سایپا و پارس خودرو
مهارت ها
| ۳نفر
حامد شیخ زاهدی
| ۳نفر
حامد شیخ زاهدی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات