مرتضی بصیرنیا

مرتضی بصیرنیا

مدرس ریاضیات

۹ارتباط ۳مهارت
کرمان | کرمان
دبیر ریاضی متوسطه دوم
آموزش‌ و پرورش
کارشناسی دانشگاه فرهنگیان پردیس خواجه نصیرالدین طوسی کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
تجارب کاری
۱۳۹۹ اکنون
دبیر ریاضی متوسطه دوم
آموزش‌ و پرورش
۱۳۹۷ اکنون
مدیریت دفتر فنی مهندسی
نظام مهندسی ساختمان
۱۳۹۶ - ۱۳۹۹
کارشناس واحد مهندسی
خودرو‌سازی مدیران
۱۳۹۵ - ۱۳۹۹
مدرس
دانشگاه فنی و حرفه ای چمران
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کارشناس تعیین خسارت
بیمه ملت
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
مدیر فروش
نمایندگی سایپا و پارس خودرو
مهارت ها
| ۳نفر
حامد شیخ زاهدی
| ۳نفر
حامد شیخ زاهدی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات