حامد شیخ زاهدی

حامد شیخ زاهدی

کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین ابزار

۸۵ارتباط ۶مهارت
کرمان | بردسیر
سرپرست کنترل کیفیت
جهان فولاد سیرجان -آبسان پالایش
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار رفسنجان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار رفسنجان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
دانشگاه فنی حرفه ای کرمان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کاردانی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
دانشکده شهید چمران کرمان
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
سرپرست کنترل کیفیت
جهان فولاد سیرجان -آبسان پالایش
کارشناس کنترل کیفی ،جانشین سرپرست مکانیک و سرپرست مکانیک (مقطعی)
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
دبیر
آموزش پرورش
امریه آموزش پرورش
(سرباز معلم)
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
تکنسین مکانیک
صنایع لاستیک بارز
به دلیل عدم گذراندن خدمت سربازی به صورت مقطعی در بخش مکانیک P M مشغول به کار بودم
مهارت ها
| ۴۵نفر
حامد جعفریفهیمه ایزددوستنصیر رضایی نژادمحمد حسن پورمحمدرضا آذرنیایی
| ۴۵نفر
حامد جعفریفهیمه ایزددوستنصیر رضایی نژادحمید مکارممحمد حسن پور
| ۴۴نفر
حامد جعفریفهیمه ایزددوستنصیر رضایی نژادحمید مکارممحمد حسن پور
| ۴۰نفر
حامد جعفریفهیمه ایزددوستنصیر رضایی نژادسمانه فرهادزادهحمید مکارم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
کارآموزی در بخش مکانیک صنایع فولاد نورد کرمان