علیرضا عتابی پور

علیرضا عتابی پور

کارشناس فنی در پالایشگاه Ngl 3200

۱ارتباط ۷مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناس فنی
پالایشگاه Ngl 3200
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی برق صنعتی
تجارب کاری
۱۴۰۰ اکنون
کارشناس فنی
پالایشگاه Ngl 3200
۱۳۹۹ - ۱۴۰۰
کارمند انبار
شرکت داریان
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات