منصوره سلیمی

منصوره سلیمی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی

۰ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
مدیر بازرگانی خارجی
فرادید راه سدید
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
مدارک و گواهی‌نامه ها
کارت بازرگانی
اتاق بازرگانی ایران
تجارب کاری
۱۳۸۴ اکنون
مدیر بازرگانی خارجی
فرادید راه سدید
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
مکاتبات بازرگانی و قراردادهای خارجی
مدیر بازرگانی خارجی در فرادید راه سدید
توضیحات