بهناز نظری

بهناز نظری

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

۶ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | اسلام آباد
MBA دانشجوی کارشناسی ارشد
کار در مجله علمی پژوهشی
کارشناسی ارشد دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
MBA دانشجوی کارشناسی ارشد
کار در مجله علمی پژوهشی
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۱۲
بین المدیحین النبویّین لکعب بن زهیر و لابن الساعاتی (دراسه و تحلیل)»
دراسات فی العلوم الانسانیه

بهناز نظری مریم رحمتی، جهانگیر امیری، بهناز نظری، جبار آذربار
۱۳۹۶-۰۶
وصف عناصر طبیعت در شعر «ابن¬ساعاتی» و «قطران تبریزی
فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات ادبیّات تطبیقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

بهناز نظری تورج زینی وند، محمد بستان، بهناز نظری
۱۳۹۶-۰۴
واکاوی عناصر داستانی در مجموعه داستان «ضجیج الجسد» هیفاء بیطار
دومین همایش بین المللی ادبیات و زبان شناسی

بهناز نظری مجید محمدی، بهناز نظری، ایمان قنبری
۱۳۹۶-۰۲
روابط بینامتنی قرآن کریم با نهج‌البلاغه
همایش ملی نهج‌البلاغه و علوم ادبی، دانشگاه مازندران، نمایه در (ISC)

بهناز نظری محمد بستان/ بهناز نظری
۱۳۹۶-۰۲
بازنویسی داستان‌های هزار و یک شب برای کودکان
همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان، همدان دانشگاه بوعلی سینا

بهناز نظری محمد بستان/ بهناز نظری
۱۳۹۶-۰۲
بازنویسی داستان سندباد به زبان کودکانه (مطالعه موردی: هزار و یک‌شب «الفٍ لیله ولیله
همایش ملی هزار و یک شب و ادبیات ایران و جهان، همدان دانشگاه بوعلی سینا

بهناز نظری محمد بستان/ بهناز نظری
۱۳۹۶-۰۲
بررسی تطبیقی مضامین اخلاقی- دینی در اشعار «احمد سحنون» و «ناصر خسرو
فصلنامه علمی- تخصص پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیّات ملل

بهناز نظری محمد محمد بستان، مجید محمدی، بهناز نظری
۱۳۹۵-۱۲
سیمای اهل بیت (ع) در اشعار «محتشم کاشانی
نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشان

بهناز نظری محمد بستان/ بهناز نظری
۱۳۹۵-۰۷
تجلی قرآن و حدیث درآیینه اشعار عطار نیشابوری
کنگره بین المللی زبان و ادبیات علوم جهان اسلام نمایه در (ISC) مشهد

بهناز نظری محمد بستان/ تورج زینی وند/ بهناز نظری
۱۳۹۵-۰۷
بررسی تاثیرپذیری سروده¬های احمد مطر از قرآن کریم
کنگره بین المللی زبان و ادبیات علوم جهان اسلام نمایه در (ISC) مشهد

بهناز نظری محمد بستان/ بهناز نظری
۱۳۹۵-۰۷
شجاعت و تهور در شعر لامیه¬العرب (الشنفری)
کنگره بین المللی زبان و ادبیات علوم جهان اسلام نمایه در (ISC) مشهد

بهناز نظری محمد بستان/ بهناز نظری
۱۳۹۵-۰۷
جلوه¬های پایداری و مقاومت در آیینه اشعار محمود درویش
کنگره بین المللی زبان و ادبیات علوم جهان اسلام نمایه در (ISC) مشهد

بهناز نظری محمد بستان/ بهناز نظری
۱۳۹۵-۰۲
جلوه¬های آیات قرآن کریم و احادیث در اشعار احمد عزیزی
در مجموعه مقالات همایش تجلی قرآن و حدیث، کرمانشاه

بهناز نظری محمد بستان/ بهناز نظری
۱۳۹۵-۰۲
تجلی قرآن و حدیث در آیینه اشعار ملک حسین خان کلیایی
در مجموعه مقالات همایش تجلی قرآن و حدیث، کرمانشاه

بهناز نظری محمد بستان/ بهناز نظری
۱۳۹۳-۱۲
ویژگیهای شعری و ادبی شعرای مخضرم
سارینا پژوه

بهناز نظری بهنام فعلی- بهناز نظری
۱۳۹۳-۰۲
Check poets named because the mokhazram
ماهنامه بین المللی علوم محض و کاربردی، دوره ۳، شماره ۵،

بهناز نظری بهنام فعلی- محمد رضا بیگی- بهناز نظری
مهارت ها
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات