ارزو صانعی

ارزو صانعی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی . وکیل دادگستری

۸ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
وکیل
مازوطرح اسپادانا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی میمه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میمه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
وکیل
مازوطرح اسپادانا
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
مجرد