حبیب زمانی

حبیب زمانی

دیپلم کامپیوتر

۰ارتباط ۴مهارت
البرز | نظر آباد
دستیار سرپرست
تولیدی سیم و کابل
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم گرافیک کامپیوتری
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
دستیار سرپرست
تولیدی سیم و کابل
راه انداز دستگاههای تولیدی اکسترودر سیم و کابل های فشار قوی و خودنگهدار
۱۳۹۰ اکنون
اپراتور
سیم و کابل
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات