سمیرا قربانی

سمیرا قربانی

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
مسئول اجرایی کنترل کیفیت
تولیدی صنعتی کروز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ابرار
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ابرار
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مدیریت
مدارک و گواهی‌نامه ها
Network+
اندیشه ناب فردا
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
مسئول اجرایی کنترل کیفیت
تولیدی صنعتی کروز
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
اسپانیایی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات