فیاض خدادوستی

فیاض خدادوستی

ریاضی کاربردی

۰ارتباط ۵مهارت
کرمانشاه | اسلام آباد
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند
تحصیلات
دانشگاه صنعتی سهند
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
آذری | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
Your wellcome