سیدرسول برهمند

سیدرسول برهمند

Lawyer

۰ارتباط ۵مهارت
اصفهان | بادرود
نماینده حقوقی
اوقاف و امورخیریه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی میبد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میبد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
مهارت ۷گانه
۱۳۹۴
مهارت ۷گانه
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
نماینده حقوقی
اوقاف و امورخیریه
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات