کتایون اسماعیلی

کتایون اسماعیلی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش

۰ارتباط ۷مهارت
گیلان | تولم شهر
مترجم
نشرمیلکان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رشت
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
مترجم
نشرمیلکان
ترجمه ی دو کتاب از جوجو مویز:
دختری که رهایش کردی
آخرین نامه ی معشوق
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
حدود هفت سال تدریس خصوصی و عمومی در موسسات زبان