مهدی علامی

مهدی علامی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۱۲ارتباط ۳مهارت
اصفهان | مبارکه
توسعه‌دهنده پایگاه داده
ایریسا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
دانشکده فنی سروش اصفهان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۳
Oracle Developer
Soroush Sepahan SITCO
93-0225
6 ماه
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
توسعه‌دهنده پایگاه داده
ایریسا
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
به عنوان شخصی که از روی علاقه در زمینه توسعه نرم افزار فعالیت میکنم و دارای روحیه بالای کار تیمی و سخت کوشی که در موفقیت های حرفه ای ام موثر بوده ، علاقه مند به همکاری با شرکت شما هستم.