امیرعلی رمدانی

امیرعلی رمدانی

دکترِی مهندسی صنایع

۱۳ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
کارشناس پژوهش ، مشاوره
تحقیقات صنعتی
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی علی ابادکتول
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علی ابادکتول
۱۳۹۵ اکنون
مدارک و گواهی‌نامه ها
سخنران علمی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت و علوم کشاورزی 31 تیرماه 1394 در منطقه آزاد انزلی
کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت و علوم کشاورزی
سخنران علمی در اولین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار 27 آذر 1394 در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما
کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
سخنران علمی در چهارمین کنفرانس بین‌المللی علوم و مهندسی 21-20 تیر 1395در H Collection Roma Vittorio Veneto در شهر رم کشور ایتالیا.
چهارمین کنفرانس بین‌المللی علوم و مهندسی
تجارب کاری
۱۳۸۰ اکنون
کارشناس پژوهش ، مشاوره
تحقیقات صنعتی
پروژه‌ها
پروژه کارسنجی و زمان‌سنجی
کارشناس پژوهش ، مشاوره در تحقیقات صنعتی
پروژه اورهال کردن 167یونیت از پله‌های برقی پل‌های عابر مکانیزه
کارشناس پژوهش ، مشاوره در تحقیقات صنعتی
تدوین طرح کسب و کار تولید پکتین
تدوین طرح کسب و کار تولید فینگرجوینت
مطالعات امکانسنجی طرح تولید دیوار از الیاف و گچ
مطالعات امکانسنجی طرح تولید خمیر مایه نان
مطالعات امکانسنجی طرح تولید جک‌های هیدروپنوماتیک
• مطالعات امکانسنجی طرح تولید تجهیزات فلزی آزمایشگاهی و بیمارستانی
• گزارش شناخت کاغذ
• طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی تولید MDF
• طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی تولید فرنچ فرایز
پروژه‌ها
Selection of the appropriate raw material in the papermaking in the country using ANP and SWOT
. Indian Journal Of Natural Sciences
شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب ماده اولیه مناسب صنعت کاغذ سازی در کشور
مجموعه مقالات کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار .تهران
Annual Conference on Management and business Economics Held by: MIPV Scientific Research Center Oxford Cert Universal Academy Registration Number:MBE5
Oxford Cert Universal Academy
استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای برای انتقال واحدهای صنایع کوچک و مقایسه نتایج آن با نتایج حاصل از روش های AHP و TOPSIS
مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی.رم ایتالیا
This certificate is proudly awarded to Amir ali Ramedani In acknowledgement of attendance at "4th International Conferene on Science and Engineering R
Australian Universal Academy
ترجمه مقاله "چطور تضمین کنید کسب و کارتان از موفقیت درازمدت برخوردار است"
ماهنامه تخصصی بازار کار نوین
ترجمه مقاله "بعنوان یک کارآفرین، فروش چیزی است که باید تجلیل کنید، نه اینکه به کسی واگذار کنید"
ماهنامه کارآفرینان ناب
ترجمه مقاله "پنج اشتباه رایج فروش ، مانع کسب و کار نوپا"
ماهنامه کارآفرینان ناب
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آلمانی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
فرانسه | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
روش تحقیق
مدیریت بازاریابی و تحقیقات بازار
آشنایی با برگزاری دوره‌های آموزشی
اصول و روش طراحی و نگارش کتاب
برنامه‌ریزی و کنترل خط تولید
توضیحات
 سخنرانی در کنفرانس‌های علمی بین‌المللی:
سخنران علمی در چهارمین کنفرانس بین‌المللی علوم و مهندسی 21-20 تیر 1395در H Collection Roma Vittorio Veneto
در شهر رم کشور ایتالیا.
سخنران علمی در اولین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار 27 آذر 1394 در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما
سخنران علمی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت و علوم کشاورزی 31 تیرماه 1394 در منطقه آزاد انزلی
 سوابق تدریس دوره‌های آموزشی :
تدریس دوره آموزشی و کارگاهی «تدوین طرح‌های تجاری کسب و کار»
تدریس دوره آموزشی و کارگاهی «نظام آراستگی 5S»
تدریس دوره آموزشی و کارگاهی «تکنیک شش سیگما»
تدریس دوره آموزشی «مبانی مدیریت کیفیت»
تدریس دوره آموزشی «مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی»
تدریس دوره آموزشی «مدیریت دانش»
تدریس دوره آموزشی «آینده پژوهی»
تدریس دوره آموزشی «مدیریت زمان»
تدریس دوره آموزشی «مدیریت استرس»