لقمان حیدری

لقمان حیدری

کارشناسی کشاورزی زراعت

۵۷ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | بوکان
ناظر کیفی
جهاد کشاورزی
کارشناسی دانشگاه ارومیه
تحصیلات
دانشگاه ارومیه
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی کشاورزی زراعت
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
ناظر کیفی
جهاد کشاورزی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
تکنیسین نقشه برداری
شرکت ارزه گستر
مهارت ها
| ۳۳نفر
نبی اله گودرزیرضا غفارینصیر رضایی نژادمحمد حسن پورمهدی پرور
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات