ایمان ارمین

ایمان ارمین

متخصص برق

۱ارتباط ۵مهارت
البرز | کرج
برقکار
الکتریکی ارمین
زیردیپلم
تحصیلات
-
زیردیپلم
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
برقکار
الکتریکی ارمین
الکتریکی ارمین واقع درکرج محمد شهر خیابان حافظ (سیم کشی ،تعمیرات ،تابلو برق و،،،
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
برقکار
سپاس
شهرک صنعتی ماهدشت(فنی کار و برق کار)
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناس فنی
ماهسان صنعت
قسمت فنی و تابلو های برقی
۱۳۸۴ - ۱۳۸۴
برقکار
تالیران
قسمت تابلو برق مونتاژ کار
۱۳۸۴ - ۱۳۸۴
کارشناس فنی
شرکت به فن کار
شهرک صنعتی ماهدشت خیابان سرداراباد(قسمت فنی)
۱۳۸۳ - ۱۳۸۳
کارگر
عالیسان گاز
شهرک صنعتی صفادشت (قسمت پرس کاری کارگر)
۱۳۸۲ - ۱۳۸۳
کارشناس فنی
کیمیاور
شرکت صنعتی کوثر اشتهارد شرکت نایلون فریز (قسمت فنی و برق)
۱۳۸۲ - ۱۳۸۲
کارشناس فنی
پارس رگلدتور
شهرک صنعتی جاجرود شرکت پارس رگلدتور(قسمت پرداخت و قطعه و مونتاز)
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات