فروغ حسینی

فروغ حسینی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

۰ارتباط ۱۰مهارت
همدان | همدان
کارشناس کنترل پروژه
پتروشیمی بندرامام
کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناس کنترل پروژه
پتروشیمی بندرامام
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات