مهران راستگو

مهران راستگو

کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک

۲ارتباط ۲مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کارشناس gis
نیرو رسان مانا
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ارومی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ارومی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک
مدارک و گواهی‌نامه ها
mini plc
۱۳۹۶
mini plc
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
برق صنعتی
۱۳۹۶
برق صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
کارشناس gis
نیرو رسان مانا
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مهندس پشتیبانی فنی
پایا روش آوینا
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات