ابولفضل فخاری

ابولفضل فخاری

کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید

۵ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
کارشناس مهندسی
ارتعاش گستر پیمان
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی ساپکو
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی ساپکو
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
دانشکده فنی شهید مهاجر اصفهان
۱۳۸۲ - ۱۳۸۵
کاردانی طراحی صنعتی نقشه کشی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۰
Pvelite
فلات قاره
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس مهندسی
ارتعاش گستر پیمان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارشناس مهندسی
نارفوم کار
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناس مهندسی
Burgmann pars
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مهندس طراحی مکانیک
صنعتی مهدین
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
کارشناس پروژه
گلدیران
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
مهندس طراحی مکانیک
فن ازمایان پوینده
مهارت ها
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
| ۲نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
Mechanical seal
کارشناس مهندسی در Burgmann pars
توضیحات