آزاده روزبه

آزاده روزبه

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

۲۶ارتباط ۶مهارت
خراسان رضوی | نیشابور
مهندس کنترل کیفیت
کارخانه
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تحصیلات
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
مدارک و گواهی‌نامه ها
ایزو 9001
دانشگاه تربت حیدریه
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مهندس کنترل کیفیت
کارخانه
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناس فروش
شرکت بازرگانی آنی گستر شرق
پروژه‌ها
برنامه ریزی زنجیره حلقه بسته برای بازیافت کاغذ
درجه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
برون سپاری فعالیت های دانشگاه تربت حیدریه
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات