سعید علوی

سعید علوی

حسابدار

۱ارتباط ۸مهارت
آذربایجان شرقی | مراغه
سرپرست انبار
شرکت آبادراهان دشتی
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی مراغه
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی مراغه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری مالی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
icdl 1-2
موسسه علامه
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
سرپرست انبار
شرکت آبادراهان دشتی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
حسابدار
کارخانه شن و ماسه توان گستر
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
سرپرست انبار
خشکبار ملکی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات