یاسر محرمی

یاسر محرمی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۱۳مهارت
تهران | شهریار
مدیر بازاریابی
شوکا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
مدیر بازاریابی
شوکا
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات