رضا صفاجو

رضا صفاجو

حسابدار رسمی ایران

۶ارتباط ۴مهارت
البرز | کرج
مدیر حسابرسی
موسسه حسابرسی رضا صفاجو
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
دانشگاه اصفهان
۱۳۶۶ - ۱۳۷۰
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
حسابدار رسمی
جامعه حسابداران رسمی ایران
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیر حسابرسی
موسسه حسابرسی رضا صفاجو
۱۳۸۳ - ۱۳۸۵
مدیر مالی
داروسازی الحاوی (سهامی عام )
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات