احمد کرمی

احمد کرمی

کارشناس ارشد مهندسی نفت بهره برداری

۱۳ارتباط ۵مهارت
تهران | تهران
مهندس ارشد نفت
شرکت پترو گهر فرا ساحل کیش
کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
تحصیلات
دانشگاه اصفهان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی نفت بهره برداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
HUET
ایمن دریا کیش
مهارت های نجات از هلیکپتر غرق شده در آب
۱۳۹۷
چهارگانه دریایی
دریای دور
۱۳۹۴
گواهی نامه پایان دوره ایمنی،بهداشت و محیط زیست
مرکز توسعه آموزشهای مجازی پارس
ICDL
ICDL
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مهندس ارشد نفت
شرکت پترو گهر فرا ساحل کیش
حفاری فراساحل چاه گازی در میدان گازی پارس جنوبی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
Academic
سیالات حفاری ستاره زاگرس
به دلیل قبولی در مقطع کارشناسی ارشد
پروژه‌ها
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
تغییر ترشوندگی مخازن کربناته با استفاده از نانو سورفکتانت
Academic در سیالات حفاری ستاره زاگرس
تغییر ترشوندگی مخازن کربناته با استفاده از نانو سورفکتانت
مطالعه و بررسی ترمودینامیکی رسوب آسفالتین
مهارت ها
| ۴نفر
آرزو افتخاری
| ۴نفر
آرزو افتخاری
| ۴نفر
آرزو افتخاری
| ۳نفر
آرزو افتخاری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
نرم افزارهای شبیه سازی مخزن
درجه کارشناسی ارشد مهندسی نفت بهره برداری از دانشگاه اصفهان
توضیحات