احسان یاوری پیرا

احسان یاوری پیرا

کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها- رمز موفقیت بنده مطالعه مستمر و پیگیری کارها و داشتن انگیزه پیشرفت در هر شرکتی میباشد.

۴ارتباط ۳مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج
مدیر فروش
شرکت سیمان یاسوج
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج
۱۳۷۳ - ۱۳۷۸
کارشناسی مهندسی شیمی
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
مدیر فروش
شرکت سیمان یاسوج
۱۳۸۰ - ۱۳۸۸
قائم مقام عامل
آرد و نشاسته و گلوکز یاسوج
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات