دکتر آیدا علویان

دکتر آیدا علویان

لنداسکیپ

۱۷ارتباط ۱مهارت
Turkey
دکترا Ege Üniversitesi
تحصیلات
Ege Üniversitesi
۱۳۹۶ اکنون
دکترا پزشکی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد منابع طبیعی جنگلداری
پروژه‌ها
۱۳۹۶
تعیین توان تفرجی و جانمایی فعالیت های گردشگری کاخ سعدآباد
درجه کارشناسی ارشد منابع طبیعی جنگلداری از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهارت ها
| ۱۳نفر
علی محمد فرداودیسجاد فرجزادهمهدی کریم زادهنجمه ایرجآرش بیاضیان سرکندی
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ایتالیایی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
Gis
درجه کارشناسی ارشد منابع طبیعی جنگلداری از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
توضیحات