منیژه هراتی

منیژه هراتی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی

۹ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۲
تاثیر مهارت های ارتباطی کار آفرینانه مدیران کسب و کارهای ورزشی بر افزایش رضایت مشتریان ( مطالعه موردی باشگاه های خصوصی اهواز )
۱۳۹۶-۰۲
ارتباط اخلاق کاری کارکنان با وفاداری مشتریان باشگاه های ورزشی شهرستان اهواز
مهارت ها
| ۷نفر
پیمان عطائیشاهین رئیس زادهسجاد اباذرلو
زبان ها
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات