رسول بخشنده

رسول بخشنده

کارمند اداره استاندارد.کارشناسی شیمی محض

۲ارتباط ۷مهارت
آذربایجان شرقی | بناب
Academic Head
استاندارد
کارشناسی دانشگاه پیام نور فریمان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور فریمان
۱۳۸۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی شیمی محض
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
Academic Head
استاندارد
۱۳۹۰ اکنون
Access Coordinator
آینده کاسپین
۱۳۹۰ اکنون
3D Artist
جامعه مجازی روابط عمومی
۱۳۸۵ اکنون
Academic Head
بیمارستان امام خمینی اهواز
مهارت ها
| ۱نفر
رضا خشنود
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
اسپانیایی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
برایتان آرزوی زندگی بهتر و شادتر دارم