رضا انتظاری

رضا انتظاری

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
مدیر فنی و پشتیبانی
ارتباطات فراگستر کیش
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدیر فنی و پشتیبانی
ارتباطات فراگستر کیش
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
برنامه ریزی و کنترل تولید
مجتمع فولاد هرمزگان
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
مدیر IT و کارشناس مخابرات ماهواره ای(VSAT)
شرکت ارتباطات فراگستر کیش
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات