میلاد امام دادی

میلاد امام دادی

کاردانی جوشکاری

۱ارتباط ۱۳مهارت
هرمزگان | بندرعباس
کاردانی مرکز جامع علمی کاربردی بندر عباس
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی بندر عباس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
فوق دیپلم
علمی کاربردی بندرعباس
علمی کاربردی بندرعباس رشته فنی جوشکاری
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
گاز کشی صنعتی وخانگی بندرعباس
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
عملیات تنش زدایی درپالایشگاه بندرعباس
انجام عملیات حرارتی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
درتوضیحاتی که دربالا داده ام نیاز ب کار فنی یا پروژه ای جوشکاری و متالوژی مواد وذوب مهارت های کامپیوتر و یا حراست دارم