اصغر جباری

اصغر جباری

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۷مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مدیریت پروژه
فنی و مهندسی
کارشناسی دانشگاه فنی حرفه ای قوچان
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای قوچان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیریت پروژه
فنی و مهندسی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آلمانی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات