میلاد قربانی

میلاد قربانی

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی پژوهش

۷ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
آمارگر ارشد
آگاه
کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا
تحصیلات
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی پژوهش
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
آمارگر ارشد
آگاه
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
آمارگر ارشد
dtr
ورود اطلاعات
مهارت ها
| ۲نفر
محمود علی پورحسین قربانی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات