محمد حسین جابری

محمد حسین جابری

مدرس

۱ارتباط ۴مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
مدیر دپارتمان
موسسه آموزش عالی فناور
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
دانشگاه رازی
۱۳۷۹ - ۱۳۸۳
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۰
برق صنعتی
پتروشیمی کرمانشاه
۱۳۲۱
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مدیر دپارتمان
موسسه آموزش عالی فناور
۱۳۸۷ - ۱۳۹۴
مدیر
دانشگاه زاگرس
۱۳۸۲ - ۱۳۸۶
کارمند
وزارت صنایع و معادن - شرکت شهرکهای صنعتی ایران
۱۳۷۹ اکنون
مدیر عامل
فنی مهندسی ،بازرگانی دالاهو
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات