زهره ضیائی

زهره ضیائی

کارشناس مارکتینگ

۰ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
استراتژیست بازاریابی
صنایع غذایی سمیه
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
گرایش مارکتینگ
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
استراتژیست بازاریابی
صنایع غذایی سمیه
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
تحلیلگر صادرات
ایران مدیوم
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
کارشناس تولید محتوا
سپارش
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
ایتالیایی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات