حسین اسدی

حسین اسدی

تولیدی مبل

۲ارتباط ۲مهارت
البرز | کرج
دبیر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بصیر آبیک
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی بصیر آبیک
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهی نامه رانندگی
گواهی نامه رانندگی
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
دبیر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
من در حال حاضر سرباز معلم هستم
کانال کتابخانه حسابداری اینجانب
@hesabdare71
مهارت ها
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دوره اموزشی اکسل
دبیر در سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
اموزش نرم افزار هلو
دبیر در سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
توضیحات