حسین بیگی

حسین بیگی

مدرس فیزیک به صورت کاملاً مفهومی

۰ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
مترجم انگلیسی
دارالترجمه
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی
تحصیلات
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مترجم انگلیسی
دارالترجمه
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
مدرس
آموزشگاه قلمچی
مدرس فیزیک به صورت کاملاً مفهومی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
دستیار فروش و بازاریابی
حیات گستر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
مدرس
آموزشگاه علوی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات