سمیه حسینی

سمیه حسینی

مهندس شیمی

۳ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناس کنترل کیفی
ملی حفاری
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی شیمی
مدارک و گواهی‌نامه ها
HSE
کامیاران
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
کارشناس کنترل کیفی
ملی حفاری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
تکنولوژی سیال حفاری -آزمایشگاه سیال حفاری-محاسبات سیال حفاری
کارشناس کنترل کیفی در ملی حفاری
توضیحات