الهه مرادی

الهه مرادی

دانشجوی کارشناسی حسابداری

۱۰۸ارتباط ۹مهارت
اصفهان | اصفهان
کمک حسابداری
افق راه ماندگار
کاردانی دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز دولت آباد
۱۳۹۰ اکنون
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
دوره صفر تا صد مالیات
سازمان جهاد دانشگاهی اصفهان
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کمک حسابداری
افق راه ماندگار
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کمک حسابداری
آتیه سرا
انجام کارهای حسابداری مربوط به دفاتر دوم شرکت
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارآموز حسابداری
موسسه حسابداری ماهان تراز اسپادانا
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارآموز حسابداری
موسسه تولیدی شهرک بتن
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
تدریس حسابداری
به صورت خصوصی