اکبر افتخاری

اکبر افتخاری

کارشناس صنایع غذایی

۴۵۷ارتباط ۸مهارت
آذربایجان شرقی | مراغه
مسئول آزمایشگاه
درنای بنیس
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی صنایع غذایی
آموزشکده کشاورزی کرج وابسته به وزارت جهاد کشاورزی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کاردانی صنایع غذایی کنترل کیفیت
-
دیپلم صنایع غذایی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
آموزش شرح وظایف مسئول فنی
معاونت غذا و دارو
haccp
عطاآفرین
gmp
عطاآفرین
ممیزی
عطاآفرین
iso22000
عطاآفرین
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مسئول آزمایشگاه
درنای بنیس
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مسئول کنترل کیفی خط تولید
درنای بنیس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مسئول فنی
سیلوی گل گندم هشترود
پروژه‌ها
۱۳۹۲
نوشابه های گاز دار
درجه کارشناسی صنایع غذایی از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
مهارت ها
| ۲۱۱نفر
شاهد امینیمحمد شالوعلی آقایاریکامران خوش نگاربهمن طاعتی
| ۲۱۱نفر
محمد شالوعلی آقایاریکامران خوش نگاربهمن طاعتیمحسن فعالیان
| ۲۰۸نفر
محمد شالوعلی آقایاریکامران خوش نگاربهمن طاعتیمحسن فعالیان
| ۲۰۸نفر
شاهد امینیمحمد شالوعلی آقایاریکامران خوش نگاربهمن طاعتی
| ۲۰۳نفر
هومن ناصری فرمحمد شالوعلی آقایاریکامران خوش نگاربهمن طاعتی
| ۱۳۵نفر
شاهد امینیهومن ناصری فرمحمد شالوعلی آقایاریکامران خوش نگار
| ۱۳۲نفر
هومن ناصری فرمحمد شالوعلی آقایاریکامران خوش نگاربهمن طاعتی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
راهبردهای نوین مدیریت کنترل کیفیت
مسئول کنترل کیفی خط تولید در درنای بنیس
راهبردهای نوین مدیریت کنترل کیفیت
مسئول کنترل کیفی خط تولید در درنای بنیس
PRPs
مسئول کنترل کیفی خط تولید در درنای بنیس
ttac
مسئول فنی در سیلوی گل گندم هشترود
توضیحات