اکبر افتخاری

اکبر افتخاری

کارشناس صنایع غذایی

۴۶۱ارتباط ۸مهارت
آذربایجان شرقی | مراغه
مسئول آزمایشگاه
درنای بنیس
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی صنایع غذایی
آموزشکده کشاورزی کرج وابسته به وزارت جهاد کشاورزی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کاردانی صنایع غذایی کنترل کیفیت
-
دیپلم صنایع غذایی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
آموزش شرح وظایف مسئول فنی
معاونت غذا و دارو
haccp
عطاآفرین
gmp
عطاآفرین
ممیزی
عطاآفرین
iso22000
عطاآفرین
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
مسئول آزمایشگاه
درنای بنیس
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
مسئول کنترل کیفی خط تولید
درنای بنیس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مسئول فنی
سیلوی گل گندم هشترود
پروژه‌ها
۱۳۹۲
نوشابه های گاز دار
درجه کارشناسی صنایع غذایی از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آفاق
مهارت ها
| ۲۱۷نفر
مهدی جلالیابراهیم صیدیمهدی کیانی تهرانیشاهد امینیمحمد شالو
| ۲۱۷نفر
مهدی جلالیابراهیم صیدیمهدی کیانی تهرانیمحمد شالوحمیدرضا حسونی
| ۲۱۴نفر
مهدی جلالیابراهیم صیدیمهدی کیانی تهرانیشاهد امینیمحمد شالو
| ۲۱۳نفر
مهدی جلالیابراهیم صیدیمهدی کیانی تهرانیمحمد شالوحمیدرضا حسونی
| ۲۰۷نفر
مهدی جلالیابراهیم صیدیهومن ناصری فرمحمد شالوحمیدرضا حسونی
| ۱۴۱نفر
مهدی جلالیابراهیم صیدیمهدی کیانی تهرانیشاهد امینیهومن ناصری فر
| ۱۳۷نفر
مهدی جلالیابراهیم صیدیمهدی کیانی تهرانیهومن ناصری فرمحمد شالو
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
راهبردهای نوین مدیریت کنترل کیفیت
مسئول کنترل کیفی خط تولید در درنای بنیس
راهبردهای نوین مدیریت کنترل کیفیت
مسئول کنترل کیفی خط تولید در درنای بنیس
PRPs
مسئول کنترل کیفی خط تولید در درنای بنیس
ttac
مسئول فنی در سیلوی گل گندم هشترود
توضیحات