مصطفی عزیزی

مصطفی عزیزی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک کارشناس crm ، تعمیرکار حرفه ای تلفن همراه ، کارشناس تعیین خسارت بیمه ، برنامه نویس AVR

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
کارمند خدمات پس از فروش (CRM)
شهاب الکتریک
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آبا
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آبا
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شمس
۱۳۸۸ اکنون
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه فنی حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا
۱۳۸۱ - ۱۳۸۵
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۰
کارشناسی خسارت بیمه
بیمه دی
۱۳۸۸
استانداردسازی
صنایع دفاع
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارمند خدمات پس از فروش (CRM)
شهاب الکتریک
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
IT مدیر بخش
بیمه دی
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
مدیر استاندارد
صنایع دفاع هوافضا
پروژه‌ها
تعیین موقعیت ماهواره ای
درجه کارشناسی مهندسی برق الکترونیک از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آبا
شارژر موبایل دستی
درجه کاردانی مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه فنی حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
مدیریت it
IT مدیر بخش در بیمه دی
avr
درجه کارشناسی مهندسی برق الکترونیک از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آبا
هفت مهارت ICDL
توضیحات