حسین عرب جعفری

حسین عرب جعفری

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۳ارتباط ۲مهارت
اصفهان | محمد آباد
سرپرست اجرایی
یونانی متکا
کارشناسی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
تحصیلات
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهی حضور در مسابقات رباتیک
دانشگاه قوچان
گواهی نامه اشنایی با نانو
شرکت صنعت پژوهان کوشای سپاهان(اسپیکو)
100950
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
سرپرست اجرایی
یونانی متکا
اتمام کار به علت اتمام پروژه
پروژه‌ها
کنترل هوشمند دما و رطوبت با قابلیت ارسال پیامک GSM
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
آشنایی با نانو
توضیحات