حدیث فرجی

حدیث فرجی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۱۲مهارت
تهران | تهران
حسابدار
ویرا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۹۴ اکنون
مدارک و گواهی‌نامه ها
کارشناسی
دانشگاه آزادتهران جنوب
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
حسابدار
ویرا
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات