یعقوب ساعدی

یعقوب ساعدی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
برنامه نویس وب
شرکت گسترش انفورماتیک ایران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شمس
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شمس
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
آموزش Asp.Net Mvc
برنامه نویسان
12345
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
برنامه نویس وب
شرکت گسترش انفورماتیک ایران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
برنامه نویس وب
شرکت مدرن سازان توانا
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات