امیرحسین رجبی

امیرحسین رجبی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مالیه و بودجه

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارمند اتوماسیون اداری
شرکت KBK
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارمند اتوماسیون اداری
شرکت KBK
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارمند اداری
سازمان تحقیقات نیروی هوایی ارتش
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
بورس و اوراق بهادار
توضیحات
فردی با انگیزه و با پشتکار، اهل مطالعه و یادگیری، دارای روحیه تیمی، منظم و متعهد