معصومه روحبخش کیانی

معصومه روحبخش کیانی

کارشناسی حسابداری مالی

۱ارتباط ۵مهارت
خراسان رضوی | مشهد
حسابدار ارشد مالیاتی
شرکت زعفران ساکتی
کارشناسی سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی
تحصیلات
سازمان مدیریت صنعتی خراسان رضوی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری مالی
دانشگاه پیام نور فریمان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی جغرافیا برنامه ریزی شهری
مدارک و گواهی‌نامه ها
icdl
icdl
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
gis
دانشگاه فردوسی مشهد
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
حسابدار ارشد مالیاتی
شرکت زعفران ساکتی
۱۳۹۳ اکنون
حسابدار ارشد
قهرمانی
۱۳۹۱ اکنون
حسابدار ارشد
موسسه خیریه فروغ محبت
۱۳۹۱ اکنون
حسابدار ارشد
کوه پل توس
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
حسابدار ارشد
هتل 4 ستاره عماد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۰
کارشناس gis
شرکت برق
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات