حسین قاسمی رامشه

حسین قاسمی رامشه

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

۰ارتباط ۱۲مهارت
اصفهان | اصفهان
کارمند
بیمه تامین اجتماعی
کارشناسی دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کارمند
بیمه تامین اجتماعی
کارمند بخش ثبت نام، صدور و تمدید دفاتر بیمه سلامت و ایرانیان
پروژه‌ها
۱۳۹۷
ربات کنترل خط
درجه کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شیراز
این پروژه به منظور طراحی ربات خط یاب به منظور شرکت در مسابقات شریف کاپ زیر نظر دکتر راجی(هیئت علمی بخش کامپیوتر دانشگاه شیراز) تعریف و درحال انجام میباشد.
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات