احمدرضا زارعی دودجی

احمدرضا زارعی دودجی

ناظر پروژه در شرکت ساختمانی

۰ارتباط ۶مهارت
فارس | شیراز
ناظر پروژه
شرکت ساختمانی
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فرزانگان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فرزانگان
۱۳۸۸ اکنون
دانشگاه فنی حرفه ای طبس
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کاردانی مهندسی عمران راه و ساختمان
-
دیپلم مهندسی عمران راه و ساختمان
از هنرستان مدرس شیراز خیابان شاهیجان
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدیریت پروژه MSP
مدیریت پروژه MSP
سازمان مدیریت صنعتی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
ناظر پروژه
شرکت ساختمانی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
حسابدار
مسیول باشگاه بدنسازی
پروژه‌ها
ناظر سقف عرشه فولادی و تیرچه بلوک
ناظر پروژه در شرکت ساختمانی
پروژه‌ها
خیر کتاب یا ژورنال خاصی ندارم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
برقکار درجه ۲ساختمان
ناظر پروژه در شرکت ساختمانی
توضیحات
با سلام اینجانب احمدرضا زارعی از سال ۹۶تا کنون بیش از ۵واحد ساختمانی مسکونی M۵ را در شیراز تحت نظارت داشته و دارم ...
تلفن های بنده ۰۹۱۷۸۵۸۱۸۰۸
۰۹۳۸۶۵۳۳۳۴۲