علی یوسفی

علی یوسفی

کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک

۱ارتباط ۸مهارت
البرز | کرج
مدیر فنی
فرمان آسانبر آریا
کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
تحصیلات
دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
بازرسی فنی جوش به روش VT
۱۳۹۴
بازرسی فنی جوش به روش VT
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۱۳۹۳
نرم افزار کامسول مولتی فیزیک
شرکت تعاونی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
مدیر فنی
فرمان آسانبر آریا
پروژه‌ها
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
شناسایی رفتار عملگر و حسگر از جنس IPMC
درجه کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک از دانشگاه سیستان و بلوچستان
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۱
شناسایی رفتار عملگر IPMC به روش SDP
مجله مکانیک مدرس
مهارت ها
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
| ۱نفر
محمد حسن پور
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات