سولماز عادل

سولماز عادل

کارشناسی حسابداری

۱ارتباط ۹مهارت
تهران | تهران
بازرس مالیاتی
چاپگر پیام قم
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
بازرس مالیاتی
چاپگر پیام قم
مشاور و بازرس امور مالیاتی
زمینه فعالیت شرکت بازرگانی
واردات ماشین های اداری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس مالیاتی
ویژن فناوران سوباتان
کارشناس امور مالیاتی
زمینه فعالیت بازرگانی
فروشگاه اینترنتی
تماس
09126711477
۱۳۹۵ اکنون
مشاور ارشد مالیاتی
مبین فناوران سوباتان
مشاور و کارشناس امور مالی و مالیاتی
۱۳۹۵ اکنون
کارشناس حسابداری و مالیاتی
عمارت سازه ناروین
زمینه فعالیت پیمانکاری
۱۳۹۱ اکنون
کارشناس ارشد حسابداری
موسسه حسابداری آرمان
کارشناس و مسئول امور مالی و مالیاتی شرکت
تلفن تماس
66553659
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره پیشرفته مالیاتی
کارشناس ارشد حسابداری در موسسه حسابداری آرمان
توضیحات
"تجربه عالی در مدیریت و برنامه ریزی و اجرای کلیه عملیات حسابداری شرکت ها و موسسات بخش خصوصی و نیمه دولتی
شناخت و تجربه خیلی خوب در کاربرد نرم افزار های مالی یکپارچه و سیستم های اطلاعاتی حسابداری
شناخت کافی و خوب از قوانین مالیاتی، کار، تامین اجتماعی ، و...
تجربه کافی در برنامه ریزی و سازماندهی مالیات بر عملکرد شرکتها و مالیات بر ارزش افزوده
شناخت کافی و خوب از فرایند رسیدگی و دفاعیه مالیاتی از پرونده های مالیاتی در نظام مالیاتی ایران
تجربه کافی در تنظیم قراردادهای تجاری و نظارت بر حسن اجرای آن
تجربه طولانی در تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیاتی (مالیات عملکرد و ارزش افزوده)"